Adatvédelem

Adatvédelmi Szabályzat – Subtitle Ninjas

Hatályos: 2024. június 21.

Üzemeltető: Subtitle Ninjas (a továbbiakban: “mi”, “Subtitle Ninjas”, “Szolgáltató”, “Weboldal”, vagy “Platform”)

Honlap: www.subtitleninjas.com

Elkötelezettségünk az adatvédelem iránt

A Subtitle Ninjas kiemelten fontosnak tartja a felhasználói (a továbbiakban: “Ön”, “Felhasználó”, “Látogató”) személyes adatainak védelmét és biztonságát. Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok felelős kezelése iránt, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy bizalmát elnyerjük és megtartsuk. Az alábbi átfogó Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: “Szabályzat”) célja, hogy részletes tájékoztatást nyújtson arról, hogyan gyűjtjük, használjuk fel, osztjuk meg és védjük az Ön személyes adatait a Subtitle Ninjas weboldalának használata során, valamint milyen jogokkal rendelkezik az adataival kapcsolatban.

1. A gyűjtött személyes adatok köre

A Subtitle Ninjas a weboldal használata során különböző típusú személyes adatokat gyűjthet Öntől, amelyeket az alábbiakban részletezünk:

1.1. Közvetlenül Öntől származó adatok:

 • Regisztráció és bejelentkezés: A weboldalon történő regisztrációhoz és bejelentkezéshez szükséges adatok, mint a felhasználónév, e-mail cím és jelszó (titkosított formában tárolva).
 • Profil adatok: Opcionálisan megadhatja profilképét, amelyet a weboldalon jeleníthetünk meg.
 • Kapcsolatfelvétel: Az Ön által megadott név és e-mail cím, valamint az üzenetében szereplő további információk, amikor kapcsolatba lép velünk a weboldalon keresztül vagy e-mailben.
 • Felhasználói interakciók: A weboldallal kapcsolatos tevékenységei, mint például a videók megtekintése, hozzászólások írása, vagy a weboldal funkcióinak használata.

1.2. Automatikusan gyűjtött adatok:

 • Technikai adatok: Az Ön eszközére és böngészőjére vonatkozó információk, mint az IP cím, eszköz típusa, böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, a weboldalra mutató hivatkozások, valamint az Ön által meglátogatott oldalak és a weboldalon töltött idő. Ezeket az adatokat elsősorban statisztikai és elemzési célokra használjuk fel.
 • Sütik (cookies) és hasonló technológiák: A Subtitle Ninjas sütiket és hasonló technológiákat (pl. web beaconok, pixel tagek) használ a weboldal működéséhez, a felhasználói élmény javításához, valamint a weboldal forgalmának elemzéséhez. A sütik kis adatfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Ön eszközén. A sütik segítségével többek között:
  • Megjegyezzük a beállításait, hogy ne kelljen azokat minden alkalommal újra megadnia.
  • Személyre szabjuk a tartalmat az Ön érdeklődési köreinek megfelelően.
  • Elemezzük a weboldal forgalmát, hogy lássuk, mely oldalak a legnépszerűbbek és hogyan használják az oldalt.

2. Az adatgyűjtés célja

A Subtitle Ninjas az Ön személyes adatait a következő célokra használja fel:

 • Szolgáltatások nyújtása: A regisztráció során megadott adatok felhasználása a Subtitle Ninjas szolgáltatásainak biztosításához, beleértve a bejelentkezést, a felhasználói fiók kezelését, a videók megtekintését, a hozzászólások írását, valamint az Önnel való kapcsolattartást.
 • Kommunikáció: Az Ön által megadott e-mail cím felhasználása válaszadás a kérdéseire, tájékoztatás nyújtása a Subtitle Ninjas szolgáltatásairól és újdonságairól, valamint a felhasználói fiókjával kapcsolatos értesítések küldésére.
 • Statisztika és elemzés: Az automatikusan gyűjtött adatok felhasználása a weboldal látogatottságának és használatának elemzésére, statisztikák készítésére, a felhasználói élmény javítására, valamint a Subtitle Ninjas szolgáltatásainak fejlesztésére.
 • Jogszabályi kötelezettségek teljesítése: Az adatok felhasználása a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez, például adózási vagy számviteli előírások betartása.
 • Videa.hu szolgáltatás: Az Ön által megtekintett videókkal kapcsolatos adatokat megosztjuk a Videa.hu-val, mint videó hosting szolgáltatóval, a szolgáltatás megfelelő működése és az Ön felhasználói élményének biztosítása érdekében.

3. Adatfeldolgozás jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a weboldal használatával, a regisztrációval, vagy a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével ad meg. A statisztikai és technikai adatok gyűjtésének jogalapja a Subtitle Ninjas jogos érdeke a weboldal működésének biztosításában és fejlesztésében.

4. Adattovábbítás harmadik feleknek

A Subtitle Ninjas nem adja el, nem adja bérbe és nem cseréli el az Ön személyes adatait harmadik felekkel kereskedelmi célokra. Azonban bizonyos esetekben megoszthatjuk az adatait a következőkkel:

 • Szolgáltatók: Az adatokat megosztjuk olyan szolgáltatókkal, akik segítenek nekünk a szolgáltatásaink nyújtásában és a weboldalunk üzemeltetésében. Ezek a szolgáltatók szerződésben kötelesek betartani az adatvédelmi előírásokat, és csak az általunk meghatározott célból dolgozhatják fel az adatokat. Ilyen szolgáltatók például:
  • Videa.hu (videó hosting)
  • Google Analytics és Google (weboldal elemzés és egyéb szolgáltatások)
  • WPStatistics (weboldal statisztika)
  • ARI Soft, WPManageNinja LLC, WebDevStudios, bPlugins, Photon WP, MemberPress, gVectors, WPPOOL (WordPress bővítmények és szolgáltatások)
  • Noah Kagan, Ultimate Member, Joachim Jensen, Nextend, Jeff Starr, Tim Whitlock, Creative Motion, Code Snippets, Codeboxr Team, Blocksy, codeSavory (WordPress bővítmények fejlesztői)
  • IONOS (tárhelyszolgáltató)
 • Jogi kötelezettségek: Az adatokat megosztjuk, ha azt jogszabály írja elő, vagy ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy az adatok megosztása szükséges jogi kötelezettségek teljesítéséhez, jogi eljárásokhoz való megfeleléshez, vagy a Subtitle Ninjas jogainak és érdekeinek védelméhez.

5. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Önnek a következő jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban:

 • Hozzáféréshez való jog: Jogában áll tájékoztatást kérni arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről, és kérheti azok másolatát.
 • Helyesbítéshez való jog: Jogában áll kérni a pontatlan vagy hiányos személyes adatai helyesbítését.
 • Törléshez való jog (“elfeledtetéshez való jog”): Jogában áll kérni a személyes adatai törlését, ha azokra már nincs szükségünk az eredeti célból, vagy ha Ön visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Jogában áll kérni a személyes adatai feldolgozásának korlátozását, ha például pontatlannak vagy jogellenesnek tartja az adatkezelést, vagy ha tiltakozott az adatkezelés ellen.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Jogában áll kérni, hogy az általunk Önről kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • Tiltakozáshoz való jog: Jogában áll tiltakozni az általunk Önről tárolt személyes adatok feldolgozása ellen, ha az adatkezelés jogalapja a jogos érdek. Ebben az esetben a Subtitle Ninjas csak akkor folytathatja az adatkezelést, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhezvagy védelméhez kapcsolódnak.

6. Adatbiztonság

A Subtitle Ninjas kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatainak biztonságát, és mindent megtesz annak érdekében, hogy azokat megvédje a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ennek érdekében a következő biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk:

 • Titkosított adatátvitel: A weboldalunkon keresztül megadott személyes adatokat titkosított csatornán továbbítjuk (HTTPS protokoll).
 • Biztonságos szerverek: Az Ön adatait biztonságos szervereken tároljuk, amelyekhez csak a jogosult személyzet férhet hozzá.
 • Hozzáférés-ellenőrzés: Szigorú hozzáférés-ellenőrzési mechanizmusokat alkalmazunk a személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozására.
 • Rendszeres biztonsági ellenőrzések: Rendszeresen felülvizsgáljuk és frissítjük biztonsági intézkedéseinket, hogy lépést tartsunk a legújabb technológiai fejlesztésekkel és biztonsági fenyegetésekkel.
 • Adatvédelmi oktatás: A Subtitle Ninjas munkatársait rendszeresen oktatjuk az adatvédelmi előírások betartására és a személyes adatok felelős kezelésére.

Annak ellenére, hogy mindent megteszünk az Ön adatainak biztonsága érdekében, kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás soha nem 100%-osan biztonságos, ezért nem tudjuk garantálni az adatok abszolút biztonságát.

7. Adatmegőrzés

A Subtitle Ninjas csak addig őrzi meg az Ön személyes adatait, ameddig az az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges, vagy ameddig azt jogszabály előírja. A pontos megőrzési idő az adatkezelés céljától függ, de általában a következők érvényesek:

 • Felhasználói fiók adatok: A felhasználói fiókkal kapcsolatos adatokat a fiók aktív időtartama alatt, valamint azt követően egy ésszerű ideig őrizzük meg, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a fiók újbóli aktiválását, vagy hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek.
 • Statisztikai és technikai adatok: Az automatikusan gyűjtött statisztikai és technikai adatokat általában rövidebb ideig őrizzük meg, de azokat összesített és anonimizált formában is felhasználhatjuk elemzési és statisztikai célokra.

8. Gyermekek személyes adatainak védelme

A Subtitle Ninjas weboldala nem 16 év alatti gyermekeknek szól. Nem gyűjtünk szándékosan személyes adatokat 16 év alatti gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy gyermekétől személyes adatokat gyűjtöttünk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, és haladéktalanul töröljük az adatokat.

9. Változások az Adatvédelmi Szabályzatban

A Subtitle Ninjas fenntartja a jogot, hogy ezt az Adatvédelmi Szabályzatot bármikor módosítsa. A módosításokról a weboldalunkon értesítjük Önt. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogait a módosított Szabályzat szerint gyakorolhatja.

10. Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van ezzel az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban, vagy szeretné gyakorolni az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a weboldalunkon található elérhetőségeken.

11. Jogorvoslat

Ha úgy érzi, hogy a Subtitle Ninjas megsértette az Ön személyes adataival kapcsolatos jogait, jogában áll panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

12. Záró rendelkezések

Ez az Adatvédelmi Szabályzat a magyar jog hatálya alá tartozik. A jelen Szabályzatból eredő vagy azzal kapcsolatos jogviták esetén a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

Köszönjük, hogy elolvasta az Adatvédelmi Szabályzatunkat!

A weboldalunk használatával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat.