Felhasználási feltételek

Felhasználási Feltételek – Subtitle Ninjas

Hatályos: 2024. június 21.

Üzemeltető: Subtitle Ninjas (a továbbiakban: “mi”, “Subtitle Ninjas”, “Szolgáltató”, “Weboldal”, vagy “Platform”)

Honlap: www.subtitleninjas.com

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: “Feltételek”) szabályozzák a Subtitle Ninjas weboldalának (a továbbiakban: “Weboldal”) használatát, valamint az Ön (a továbbiakban: “Felhasználó”) és a Subtitle Ninjas (a továbbiakban: “Szolgáltató”) közötti jogviszonyt.

1.2. A Weboldal használatával Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Feltételeket, mielőtt a Weboldalt használná.

1.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosítások a Weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba. A módosítások hatálybalépését követően a Weboldal további használata a módosított Feltételek elfogadását jelenti.

2. A Weboldal használata

2.1. A Weboldal használata során Ön köteles betartani a jelen Feltételeket, valamint a vonatkozó jogszabályokat.

2.2. Ön vállalja, hogy a Weboldalt kizárólag a jelen Feltételekben meghatározott célokra használja, és nem folytat olyan tevékenységet, amely sérti a Szolgáltató vagy harmadik személyek jogait, vagy amely a Weboldal működését veszélyezteti.

2.3. Ön nem jogosult a Weboldal tartalmának másolására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére, vagy bármilyen más módon történő felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

2.4. Ön nem jogosult a Weboldalon olyan tartalmat közzétenni, amely jogellenes, sértő, obszcén, vagy amely a Szolgáltató vagy harmadik személyek jó hírnevét sérti.

2.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon közzétett tartalmat bármikor, előzetes értesítés nélkül eltávolítsa, ha az sérti a jelen Feltételeket, vagy a vonatkozó jogszabályokat.

3. Regisztráció és felhasználói fiók

3.1. A Weboldal egyes funkcióinak használata regisztrációhoz és felhasználói fiók létrehozásához kötött.

3.2. A regisztráció során Ön köteles valós és pontos adatokat megadni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a regisztrációt visszautasítsa, ha az adatok pontatlanok, hiányosak, vagy ha a felhasználói fiók létrehozása sérti a jelen Feltételeket.

3.3. A felhasználói fiók létrehozásával Ön vállalja, hogy a felhasználói fiókhoz tartozó adatokat (beleértve a jelszót is) bizalmasan kezeli, és nem adja át harmadik személyeknek.

3.4. Ön felelős a felhasználói fiókjával végzett minden tevékenységért. Ha a felhasználói fiókjával kapcsolatban jogosulatlan használatot észlel, haladéktalanul értesítse a Szolgáltatót.

3.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználói fiókot bármikor, előzetes értesítés nélkül felfüggessze vagy törölje, ha az Ön tevékenysége sérti a jelen Feltételeket, vagy a vonatkozó jogszabályokat.

4. Videótartalom

4.1. A Weboldalon elérhető videótartalmat a Videa.hu szolgáltatja. A videók megtekintéséhez Önnek el kell fogadnia a Videa.hu felhasználási feltételeit is.

4.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Videa.hu-n elérhető videótartalmakért. A videók tartalmáért kizárólag a Videa.hu és a videók feltöltői felelnek.

4.3. Ön nem jogosult a Videa.hu-n elérhető videótartalmak másolására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére, vagy bármilyen más módon történő felhasználására a Videa.hu és a videók feltöltőinek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

5. Harmadik féltől származó szolgáltatások

5.1. A Weboldal harmadik féltől származó szolgáltatásokat (pl. Google Analytics, WordPress bővítmények) is használhat. Ezek a szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, amelyeket kérjük, olvasson el a Weboldal használata előtt.

5.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik féltől származó szolgáltatások adatkezelési gyakorlatáért.

6. Felelősségkorlátozás

6.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal használatából eredő semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért.

6.2. A Szolgáltató nem garantálja a Weboldal folyamatos és hibamentes működését.

7. Irányadó jog és jogvita rendezése

7.1. A jelen Feltételekre a magyar jog irányadó.

7.2. A jelen Feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos jogviták esetén a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

8. Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van a jelen Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a Weboldalon található elérhetőségeken.

9. Tiltott tevékenységek

9.1. A Weboldal használata során tilos az alábbi tevékenységek folytatása:

  • A Weboldal bármely részének módosítása, visszafejtése, vagy más módon történő megváltoztatása.
  • A Weboldal biztonsági funkcióinak megkerülése vagy kijátszása.
  • A Weboldal rendeltetésellenes használata, például a Weboldal túlterhelése vagy a Weboldal működésének akadályozása.
  • A Weboldalon olyan tartalom közzététele, amely jogellenes, sértő, obszcén, vagy amely a Szolgáltató vagy harmadik személyek jó hírnevét sérti.
  • Vírusok vagy egyéb kártékony kódok terjesztése a Weboldalon keresztül.
  • A Weboldal használata spam küldésére vagy más kéretlen üzenetek továbbítására.
  • A Weboldal használata a Szolgáltató vagy harmadik személyek személyes adatainak megszerzésére.

10. Felfüggesztés és megszüntetés

10.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalhoz való hozzáférését bármikor, előzetes értesítés nélkül felfüggessze vagy megszüntesse, ha Ön megsérti a jelen Feltételeket, vagy a vonatkozó jogszabályokat.

10.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ön hozzáférésének felfüggesztéséből vagy megszüntetéséből eredő semmilyen kárért.

11. Irányadó jog és jogvita rendezése

11.1. A jelen Feltételekre a magyar jog irányadó.

11.2. A jelen Feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos jogviták esetén a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

Köszönjük, hogy elolvasta a Felhasználási Feltételeinket!

A Weboldal használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat.